Wat is een implantaat

Een implantaat is een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Net voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat is gemaakt van materialen die niet door het lichaam worden afgestoten.

Verwijzing
De tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie en duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn. In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond en het bespreken van het te volgen behandelplan wordt u verwezen naar de tandarts-implantoloog. De tandprotheticus verzorgt het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel.

Wanneer worden implantaten toegepast?
Een implantaat kan in verschillende situaties worden toegepast:
• bij het ontbreken van een tand of kies,
• bij het ontbreken van meerdere tanden en kiezen,
• bij het ontbreken van alle tanden en kiezen.

We beperken ons tot de bespreking van het laatste punt -bij het ontbreken van alle tanden en kiezen- omdat dit betrekking heeft op het volledig kunstgebit over implantaten.

Een implantaat wordt vaak geplaatst als het maken van een “normale” prothese wel gaat maar dit niet de gewenste resultaten geeft. Wanneer u al lang een kunstgebit draagt dan is en blijft de onderkaak slinken. Dit slinken heeft als gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt en het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees, met daaronder het kaakbot, tijdens het eten en veroorzaakt telkens vervelende pijn. Wanneer u zich meldt bij de tandprotheticus, voor controle, dan kan hij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee geen sprake is dan zullen wij u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om implantaten te laten plaatsen voordat hij een nieuw kunstgebit gaat maken.

Bijna bij iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om het plaatsen van implantaten ook een succes te laten zijn.
• Er moet genoeg kaakbot aanwezig zijn om het implantaat te verankeren
• Het kaakbot moet gezond zijn
• Het tandvlees moet gezond zijn
• U moet gezond zijn.
• U moet bereid zijn de implantaten en het kunstgebit goed te reinigen
• Het succespercentage van implantaten bij niet rokers is hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcoholgebruik kan het succes van het implantaat nadelig beïnvloeden.

Er bestaan drie verankeringssystemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten en wel de volgende:
• met drukknoppen,
• met magneten,
• met een steg, staafje tussen de implantaten.

Welk systeem er bij u gebruikt wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Dit zal dan ook door de tandprotheticus, tandarts-implantoloog en/of kaakchirurg met u besproken worden.

Het plaatsen van de implantaten
Deze behandeling bestaat uit volgende fasen:
• intake, kennismakingsgesprek
• eerste fase implantologie
• rustperiode
• tweede fase implantologie
• korte rustperiode & terugverwijzing

Reinigen van de implantaten, het kunstgebit en de mondholte
Implantaten gaan in principe erg lang mee. Een goede mond en prothese hygiëne is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te maken zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie zal worden uitgelegd welk hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast is het nodig de tandarts-implantoloog, kaakchirurg of mondhygiëniste regelmatig te bezoeken om de implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het reinigen van het kunstgebit en de mondholte.